Click to Call

Update Clean Feed Notice

यहि कार्तिक ७ गते देखी नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा क्लिन फीड निति लागु गरेकोमा केहि बिदेशी ब्रोडकाष्टरहरुले क्लिन फीड च्यानलहरु मध्य केहि च्यानलहरु(Star sports 1 SD, Colors SD, Color Rishtey SD, Nick SD, Zoom SD, MTV SD, Times Now SD, History TV) भने उपलब्ध भएको र बाकि च्यानलहरु पनि चांदै उपलब्ध हुने कुरा जानकारी गराउदछौ। बांकि च्यानलहरु पनि चांदै उपलब्ध गराउन हामी NetTv family निरन्तर रुपमा लागी परेकाछौं । साथै NETTV का च्यानलहरुका LCN(च्यानल नम्बर) र प्याकेज अनुसार च्यानलहरु थपघट तथा परिवर्तन हुनसक्ने पनि यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराउँदछौ ।

यसबाट ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुबिधा प्रती हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।