Click to Call

Clean Feed Notice

यहि कार्तिक ७ गते देखी नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा क्लिन फीड निति लागु गरेकोमा केहि बिदेशी ब्रोडकाष्टरहरुले क्लिन फीड च्यानलहरु उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले उक्त च्यानलहरु क्लिन फीडमा उपलब्ध नहुन्जेलसम्मका लागि केही दिन अबरुद्ध हुनसक्ने कुरा जानकारी गराउँदछौ।

यसैक्रममा NETTV का च्यानलहरुका LCN (च्यानल नम्बर) र प्याकेजअनुसार च्यानलहरु थपघट तथा परिवर्तन हुनसक्ने पनि यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराउँदछौ ।यसबाट ग्राहकवर्गमा पर्ने जाने असुबिधा प्रती हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।